Práce na dohodu versus pracovní smlouva. Znáte rozdíly?

Aktualizováno: 30.3.2017 ,

Podle zákoníku práce jsou základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a vztahy založené na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pojďme se podívat jakými smlouvami a dohodami se tyto vztahy řídí a v jakém rozsahu můžete na jejich základě svou práci vykonávat.

Pracovní poměr

Pracovní smlouva

Pracovním poměrem se rozumí pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem založený (až na výjimky) na pracovní smlouvě. Ta může být sjednána na dobu určitou nebo – pokud v pracovní smlouvě není uvedena žádná doba ukončení pracovního poměru – na dobu neurčitou.

U pracovních smluv uzavíraných na dobu určitou platí, že mohou být uzavřeny maximálně na tři roky a prodlouženy pouze dvakrát. Dohromady tedy můžete pro jednoho zaměstnavatele odpracovat na dobu určitou devět let.

V pracovní smlouvě musí být uveden druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce.

Maximální rozsah práce je zákonem stanoven na 40 hodin týdně. Zaměstnavatelem nařízená práce přesčas je povolena v rozsahu osmi hodin týdně, nejvýše však 150 hodin za rok.

Pracovněprávní vztahy mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce

Maximálně přípustný rozsah práce, kterou smíte na základě této dohody vykonávat, je zákonem stanoven na 300 hodin. V kalendářním roce nesmíte pro jednoho zaměstnavatele odpracovat více hodin, i kdyby šlo o různé smlouvy týkající se různé činnosti. Odpracovaná doba u jednoho zaměstnavatele se prostě sčítá.

V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.Další povinné náležitosti smlouvy už zákoník práce nezmiňuje. Většinou dohoda obsahuje i druh a místo výkonu sjednané práce a odměnu, která vám za ní připadne.

Pokud dohodnutá odměna za práci nepřesahuje částku 10000,- Kč/měsíc nemusí se z ní odvádět zdravotní a sociální pojištění. Částka je pouze zdaněna 15% srážkovou daní. Pokud nemáte jiný příjem, ze kterého je odváděno zdravotní pojištění nebo jej za vás neplatí stát, budete si muset zdravotní pojištění platit sami.

práce na dohodu

U prací na dohodu nemáte ze zákona nárok ani na dovolenou

Dohoda o pracovní činnosti

Může být sjednána na dobu určitou nebo neurčitou. Rozsah práce nesmí v průměru přesáhnout polovinu maximální týdenní pracovní doby, která je momentálně stanovena na 40 hodin. Průměr je vypočítáván z doby trvání dohody (u dohod na dobu neurčitou max 52 týdnů, tedy rok). To znamená, že nesmíte po celou dobu trvání dohody o pracovní činnosti pracovat průměrně více než 20 hodin týdně.

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Zdanění odměny se řídí výší vašeho výdělku jako v normálním pracovním poměru. Z příjmu je nutné také odvést zdravotní a sociální pojištění. Tato povinnost se nevztahuje na příjmy do 2500 Kč/měsíc.

Obě dohody se týkají prací mimo pracovní poměr. Jako zaměstnanec nejste chráněni tolik jako pracovník v klasickém pracovněprávním vztahu. Nemáte např. nárok na příplatky za přesčasy, dovolenou, cestovní náhrady nebo odstupné. Obě dohody mohou být kdykoliv předčasně vypovězeny jak ze strany zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Při výpovědi je nutné dodržet patnáctidenní výpovědní lhůtu.

Ať už hledáte zaměstnání na “hlavní” pracovní poměr nebo jen přivýdělek formou dohody o provedení práce, přejeme vám hodně štěstí. Začít můžete prohlídkou inzerátů z naší rubriky s nabídkou práce  nebo nabídkou brigád.

Autor:

Komentáře

1. Karel | 25.7.2016 v 8.10

A jak je to s osobou vedenou na urade prace jako nezamestnany. Diky

Komentovat: