Hledání a výběr pozemku

Před samotným výběrem z nabídek pozemků k prodeji si ujasněte, jaké základní parametry musí požadovaná nemovitost splňovat. Své požadavky na cenu, lokalitu, dopravní obslužnost, velikost pozemku jeho svažitost, orientaci a vše co je pro vás důležité si sepište. V případě, že v inzerci nebo nabídkách realitních kanceláří, některé údaje chybí, předem se na ně doptejte. Zjišťovat všechny informace až při prohlídce je zbytečná ztráta času.

Prohlídka pozemku

Na rozdíl od koupě bytu nebo domu není třeba nijak zevrubně zkoumat technický stav pozemku. Při prohlídce si ověříte jestli uvedené informace o poloze nebo např. svažitosti a orientaci pozemku byly pravdivé a hlavně získáte možnost porozhlédnout se i po jeho okolí.

Při prohlídce můžete zjistit nejen jací budou vaši budoucí sousedé, ale i možnost napojení pozemku na inženýrské sítě (dívejte/ptejte se po nejbližších přípojných bodech), případně obecní komunikaci.

Nepodceňujte přístup k inženýrským sítím ani k samotnému pozemku. Tyto informace si raději před koupí pozemku ověřte. V případě inženýrských sítí shánějte informace u provozovatelů distribučních soustav. U přístupové cesty si v katastru nemovitostí zjistěte, zda se jedná o obecní komunikaci. V neposlední řadě nahlédněte na stavebním nebo obecním úřadě do územního plánu. Vyhnete se tím nepříjemným překvapením v podobě stavebních uzávěr nebo plánovaných staveb v okolí pozemku, ze kterých byste nemuseli být nadšeni.

Aktuální nabídka pozemků

Právní prověrka pozemku a prodávajícího

Podcenění případných právních vad nemovitosti vás může stát v konečném důsledku hodně peněz. Před podpisem kupní smlouvy si proto raději prověřte jak samotný pozemek tak i prodávajícího.

Základní informace o tom, zda na nemovitost nevázne nějaká služebnost (věcné břemeno) a kdo je jeho skutečným majitelem, získáte z výpisu na katastru nemovitostí. Občas se stává, že v katastru chybí informace o společném jmění manželů. Je proto lepší se prodávajícího dotázat, jestli nemovitost náhodou do SJM nespadá. V takovém případě by totiž museli kupní smlouvu podepsat oba vlastníci.

Nebojte se požádat o pomoc zkušeného právníka. Mimo výše popsané základní prověrky vám může pomoci se sepsáním či prověřením smluv, případně důkladněji prověřit prodávajícího např. v registrech dlužníků a exekucí. V porovnání s cenou nemovitosti půjde o zanedbatelnou částku, vy získáte jistotu a ušetříte si čas.

Rezervační a kupní smlouva

Pokud bude prodej realizován přes realitní kancelář, pravděpodobně ještě před podpisem kupní smlouvy narazíte na tzv. rezervační smlouvu a s ní spojený rezervační poplatek. Ujistěte se, že podpisem takové smlouvy bude rezervace závazná i pro prodávajícího. Většinou jsou totiž tyto smlouvy napsány tak, že v případě odstoupení kupujícímu propadne rezervační poplatek, ale prodávajícímu, pokud od smlouvy odstoupí on, žádné sankce nehrozí.

Klíčovým momentem a vrcholem celé obchodní transakce je podpis kupní smlouvy. Tou se prodávající zavazuje předat prodávanou věc za sjednanou cenu do vlastnictví kupujícího. Ujistěte se, že smlouva obsahuje všechny nutné náležitosti, zejména řádný popis smluvních stran a prodávané nemovité věci, kupní cenu a způsob jejího zaplacení a projev vůle prodávajícího převést za úplatu své vlastnické právo na kupujícího.

Pokud nejste autorem kupní smlouvy vy nebo váš právní zástupce, navrženou kupní smlouvu si důkladně prostudujte a rozhodně nepodepisujte věci, se kterými nesouhlasíte. Nebojte se navrhnout změny ve vlastní prospěch. Například taková sankce za neplnění smluvních povinností (třeba prohlášení o bezvadnosti) se v budoucnu může určitě hodit. Opět nezbývá než doporučit konzultaci se zkušeným právníkem v případě, že se v dané problematice dobře neorientujete. V sázce jsou vaše peníze.

Blog

Realizace transakce a převod nemovitosti

Podepsaná kupní smlouva ještě neznamená, že je nemovitost vaše. Do vašeho vlastnictví pozemek přejde fakticky až dnem zápisu v katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude, jako nabývací titul, přílohou k návrhu na vklad do katastru, jehož vyřízení může úřadu trvat až 30 dní. Návrh tedy neodkládejte.

Z důvodu prodlevy mezi nabytím vlastnického práva a podpisem kupní smlouvy doporučujeme neplatit peníze prodávajícímu ihned. Na druhou stranu, prodávající jen těžko přistoupí na to, že mu peníze pošlete až poté, co se stanete skutečně vlastníkem pozemku.

V tomto případě je vhodné využít dočasné úschovy peněz u nezávislé třetí strany. Tou může být banka, notář nebo advokátní kancelář. Bankovní vázané účty bývají většinou ta nejdražší varianta. Úschova u notáře nebo advokáta vyjde levněji a oba mají navíc zákonnou povinnost pojištění pro případ vzniku škody.