Ukončení pracovního poměru: Kdy máte nárok na odstupné a v jaké výši?

Dostali jste výpověď nebo uzavřeli dohodu o ukončení pracovního poměru? Pokud pracujete u slušného zaměstnavatele, pravděpodobně vám sám nabídl rozumné odstupné. Minimální výši odstupného pro určité případy ukončení pracovního poměru pak stanoví také zákoník práce. Nárok na odstupné tak máte ze zákona i v případech, že váš zaměstnavatel není zrovna nejštědřejší.

Kdo má nárok na odstupné a kolik

Propustit zaměstnance je možné pouze ze zákonem daných důvodů. Zákonný nárok na odstupné ale vzniká jen u některých z nich. Dá se obecně říct, že půjde o případy, kdy na svém propuštění zaměstnanec nenese žádnou vinu. Patří zde organizační důvody (nadbytečnost, rušení firmy nebo její části a stěhování firmy nebo její části) a zdravotní důvody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Velmi často bude chtít zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se svým zaměstnancem dohodou. V takovém okamžiku si dávejte velký pozor, co v dohodě podepisujete. Pokud v ní totiž nebude uveden důvod zrušení pracovního poměru, na odstupné ztratíte nárok. Počítejte také s tím, že to může znamenat i nižší podporu v nezaměstnanosti. Na uvedení důvodu v dohodě proto trvejte.

Výše odstupného závisí na době, po kterou jste byli ve firmě zaměstnáni. Podle odpracovaných let budete mít nárok na:

  • Jeden průměrný plat pokud jste nestihli odpracovat ani jeden rok,
  • dvojnásobek průměrného platu pokud jste odpracovali více než rok a méně než dva roky,
  • trojnásobek průměrného platu pokud jste odpracovali více než dva roky,
  • dvanáctinásobek průměrného platu u výpovědi ze zdravotních důvodů v případě, že jde o nemoc z povolání nebo byly způsobeny pracovním úrazem.

Odstupné vám zaměstnavatel musí vyplatit po skončení pracovního poměru nejpozději v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy. Pozdější termín přichází v úvahu pouze pokud se s ním na tom písemně domluvíte.

Kdy nárok na odstupné nevzniká

Výše jsou uvedeny případy, při kterých vám vzniká zákonný nárok na odstupné. V mnoha celkem běžných případech ukončení pracovního poměru ale žádné odstupné nejspíš nedostanete. Zákonný nárok na odstupné nevzniká při ukončení pracovního poměru u prací konaných na dohodu, po uplynutí doby pracovního poměru na dobu určitou, při ukončení pracovního poměru ve zkušební době, pokud dá zaměstnanec sám výpověď, pokud v dohodě o ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem není uveden důvod výpovědi nebo při výpovědi/dohodě s důvody, které zákon pro nárok na odstupné neuvádí.

Po ukončení pracovního poměru vedou první kroky většiny lidí na Úřad práce. Pokud se půjdete registrovat mezi žadatele, počítejte s tím, že podporu získáte až po uplynutí období, na které vám bývalý zaměstnavatel poskytl odstupné. Odstupné totiž odsouvá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Při hledání nového místa pak neváhejte využít i služeb našeho serveru. Třeba v naší nabídce volných míst inzeruje zrovna váš budoucí zaměstnavatel.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *