Předání bytu po ukončení nájmu. Vše do původního stavu?

Byt je podle zákona odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. V podstatě to znamená, že se nájemník odstěhoval pryč a odevzdal klíče. Ve většině případů proběhne při skončení nájmu vše bez problémů nebo bude mít byt nedostatky, nad kterými pronajímatel mávne rukou. To ale neznamená, že je možné byt odevzdat v jakémkoliv stavu a jeho majitel se nemůže nijak bránit.

Především platí, že nájemce musí byt předat ve stavu v jakém jej sám převzal. Tato podmínka se logicky nevztahuje na běžné opotřebení, způsobené časem a běžným používáním. Neplatí ani pro závady, které je povinen odstranit pronajímatel. Ani za ty nemůže požadovat žádnou finanční náhradu, strhávat peníze ze zaplacené kauce nebo se dožadovat po nájemníkovi nápravy.

Změny provedené nájemcem

V mnoha případech dojde, zejména u dlouhodobých pronájmů, ke změnám, které času ani běžnému opotřebení připsat nelze. Některé z nich hodnotu bytu zvýší, jiné sníží. V každém případě je podstatné, jestli byly provedeny se souhlasem nebo bez souhlasu pronajímatele.

Je jasné, že ke změnám snižujícím hodnotu bytu jeho majitel souhlas asi nedá a půjde většinou o nějaká nechtěná poškození zařízení. Ať už ale půjde o cokoliv, změny provedené bez souhlasu pronajímatele má nájemce povinnost před předáním bytu odstranit. To není nutné pouze v případě, že mu pronajímatel sdělí, že odstranění změn nežádá. Nákladné investice do cizího bytu bez souhlasu jeho majitele se tak nemusí vyplatit. Pokud takovou úpravu nájemce provedl, pronajímatel sice s největší pravděpodobností uvedení do původního stavu žádat nebude, ale nemá ani žádnou povinnost poskytnout odcházejícímu nájemci jakoukoliv náhradu.

U změn, se kterými majitel bytu souhlasil, je situace samozřejmě jiná. Nájemce nemá povinnost takové změny odstranit, ledaže by bylo přímo v nájemní smlouvě uvedeno, že po skončení nájmu bude byt uveden do původního stavu. Za všechny změny, u kterých došlo k upevnění zařízení ke stěně, podlaze nebo stropu a není je možné bez poškození bytu odstranit, mu navíc náleží vyrovnání splatné nejpozději ke dni ukončení nájmu.

Zapomenutý majetek

Může se stát, že v bytě po nájemníkovi zůstanou některé z jeho věcí. Ty rozhodně automaticky nepřipadají majiteli bytu. Naopak se o ně musí postarat a dát tak bývalému nájemníkovi možnost si své věci v přiměřeně lhůtě vyzvednout. Teprve v okamžiku, kdy tak bez zbytečného odkladu neučiní, může s nimi majitel dále nakládat. Například je prodat někomu jinému.

Aby při předávání bytu nedošlo ke zbytečným sporům, je ideální už při začátku nájmu podepsat předávací protokol, ve kterém bude přesně popsáno v jakém je byt a jeho zařízení stavu. To samé platí i při předávání bytu po skončení nájmu. Oběma stranami podepsaný předávací protokol je dobrý způsob, jak se vyhnout dodatečným požadavkům na odstranění závad nebo peněžní plnění ze strany pronajímatele.

Chystáte se ukončit nájem a najít si nové bydlení? Širokou nabídku bytů k pronájmu si můžete prohlédnout na našem serveru. Hledáte nového nájemníka? U nás si můžete podat inzerát se svou nabídkou zcela zdarma.


Komentáře 3

 • Martin

  říká:

  Po bývalém spolubydlícím zůstaly v bytě jeho věci které si odmítá už dva měsíce odvézt. Pokud je vystěhuji hrozí mi žalobou. Tyto věci mi brání k řádnému užívání bytu. Jak postupovat?

 • Romana

  říká:

  Chtěla jsem předat makléřovi klice k 31.12.2017,kdy mi končil podnájem i smlouva. Nechtel to a začal vyhrožovat. Co mám delat

 • Pavel

  říká:

  Přebíral jsem byt tak, že jsem převzal klíče a pak jsem zjistil, že v bytě nic nefungovalo, ani splachování u záchoda. Všechny závady jsem odstranil sám nebo pomocí přátel, takže, teoreticky vzato, bych měl uvést vše do původního stavu nefungování ničeho.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *