Jaké jsou sankce za neplacení nájemného? Úroky z prodlení ano, poplatky a pokuty ne

Aktualizováno: 12.7.2018

Neplacení nájemného se považuje za závažné porušení povinností nájemce, které může v konečném důsledku vést až k okamžité výpovědi z nájmu. Kromě nezaplacené dlužné částky za nájem, případně služby spojené s užíváním bytu, může majitel bytu po nájemníkovi vymáhat také peněžité sankce za prodlení s její úhradou.

Poplatek nebo úrok z prodlení?

dumV případě dlužného nájemného má od roku 2014, kdy vešel v platnost nový občanský zákoník, pronajímatel nárok na úrok z prodlení. Jeho výši stanovuje nařízení vlády a úroková sazba je vázána na repo sazbu České národní banky, ke které se přičítá osm procentních bodů. Ta se dlouhých pět let neměnila a prakticky se držela téměř na nule. Zvyšovat se začala až v roce 2017 na aktuální 1,75 %. V současnosti (od 1. 1. 2019) tak úrok z prodlení činí 9,75 % ročně.

Úrok z prodlení se může začít dlužníkovi počítat hned prvním dnem po splatnosti nájemného. Úrok za celou dobu prodlení s placením nájemného sice může majitel nemovitosti začít počítat i od kteréhokoliv následujícího dne, pro výpočet bude ale vždy rozhodující úroková sazba platná v 1. den, kdy se neplatící nájemník dostal do prodlení. Platnou sazbou se pak rozumí sazba platná na začátku kalendářního pololetí (tedy k 1. 1. nebo 1. 7.) Nelze tak použít vyšší sazbu, která by vešla v platnost později. Aktuální výši repo sazby včetně data, kdy vešla v platnost a její vývoj v čase najdete na této stránce ČNB.

Výši úroku může samozřejmě upravovat i nájemní smlouva. Teoreticky by tak majitel bytu mohl smluvně vyžadovat větší sankce než stanoví nařízení vlády. Podle občanského zákoníku se ale v nájemních smlouvách nepřihlíží k ustanovením zkracujícím nájemcova práva a takové ujednání by tak mohl nájemce ignorovat případně soudně napadnout (přestože jej podepsal). V případě smluvně sjednaného nižšího úroku samozřejmě žádný problém nenastane.

U dlužných částek za nezaplacené služby jsou od roku 2016 sankce stejné jako u nájemného. Po dlužníkovi už tak pronajímatel nemůže vymáhat zaplacení poplatku z prodlení, ale pouze úrok z prodlení podle pravidel popsaných výše. Od 1. 1. 2016 tedy došlo ke sjednocení sankcí za neplacení nájemného i služeb, díky kterému odpadly problémy s určením její výše zejména v případech, kdy bylo placení nájemného a služeb sloučeno do jedné paušální platby. Na druhou stranu ale věřitel získá od dlužníka méně peněz. Poplatky z prodlení totiž představovaly pro dlužníka několikanásobně větší výdaj.

Smluvní pokuty jsou neplatné

V novém občanském zákoníku jsou ujednání o smluvních pokutách v nájemních smlouvách zakázána. Pronajímatel tedy nemůže po svém nájemníkovi zaplacení takové pokuty za prodlení s platbou požadovat, i kdyby ji měli výslovně dohodnutou ve smlouvě. Takové ujednání, přestože jej obě strany svým podpisem odsouhlasili, je již od začátku roku 2014 neplatné.

Neplacení nájmu se, jak vidno, může docela prodražit. Majitele bytu rozhodně nepotěší a v konečném důsledku jeho nespokojenost nejspíše povede k hledání nového nájemníka. Pokud řešíte podobný problém a potřebujete svůj byt nabídnout novému nájemci, neváhejte využít náš inzertní portál. Inzerát si můžete podat zdarma.

Autor:

Komentáře

1. Jaroslav krč | 28.3.2019 v 23.26

Mám nájemní smlouvu o pronájmu pozemku(vysílač a příjezdová cesta).Každý rok nezaplatí v termínu do 31.3.2019 i když to urguji .Fakturu jim vystavuji v předstihu,mám nárok na penále dle zákona.Děkuji za odpověď.

Komentovat: