Jaké jsou sankce za neplacení nájemného? Úroky z prodlení ano, poplatky a pokuty ne

Aktualizováno: 18.7.2019

Neplacení nájemného se považuje za závažné porušení povinností nájemce, které může v konečném důsledku vést až k okamžité výpovědi z nájmu. Kromě nezaplacené dlužné částky za nájem, případně služby spojené s užíváním bytu, může majitel bytu po nájemníkovi vymáhat také peněžité sankce za prodlení s její úhradou.

Poplatek nebo úrok z prodlení?

V případě dlužného nájemného má od roku 2014, kdy vešel v platnost nový občanský zákoník, pronajímatel nárok na úrok z prodlení. Jeho výši stanovuje nařízení vlády a úroková sazba je vázána na repo sazbu České národní banky, ke které se přičítá osm procentních bodů. Ta se dlouhých pět let neměnila a prakticky se držela téměř na nule. Zvyšovat se začala až v roce 2017 na aktuální 2,00 %. V současnosti (od 1. 7. 2019) tak úrok z prodlení činí 10,00 % ročně.

Úrok z prodlení se může začít dlužníkovi počítat hned prvním dnem po splatnosti nájemného. Úrok za celou dobu prodlení s placením nájemného sice může majitel nemovitosti začít počítat i od kteréhokoliv následujícího dne, pro výpočet bude ale vždy rozhodující úroková sazba platná v 1. den, kdy se neplatící nájemník dostal do prodlení. Platnou sazbou se pak rozumí sazba platná na začátku kalendářního pololetí (tedy k 1. 1. nebo 1. 7.) Nelze tak použít vyšší sazbu, která by vešla v platnost později. Aktuální výši repo sazby včetně data, kdy vešla v platnost a její vývoj v čase najdete na této stránce ČNB.

Výši úroku může samozřejmě upravovat i nájemní smlouva. Teoreticky by tak majitel bytu mohl smluvně vyžadovat větší sankce než stanoví nařízení vlády. Podle občanského zákoníku se ale v nájemních smlouvách nepřihlíží k ustanovením zkracujícím nájemcova práva a takové ujednání by tak mohl nájemce ignorovat případně soudně napadnout (přestože jej podepsal). V případě smluvně sjednaného nižšího úroku samozřejmě žádný problém nenastane.

U dlužných částek za nezaplacené služby jsou od roku 2016 sankce stejné jako u nájemného. Po dlužníkovi už tak pronajímatel nemůže vymáhat zaplacení poplatku z prodlení, ale pouze úrok z prodlení podle pravidel popsaných výše. Od 1. 1. 2016 tedy došlo ke sjednocení sankcí za neplacení nájemného i služeb, díky kterému odpadly problémy s určením její výše zejména v případech, kdy bylo placení nájemného a služeb sloučeno do jedné paušální platby. Na druhou stranu ale věřitel získá od dlužníka méně peněz. Poplatky z prodlení totiž představovaly pro dlužníka několikanásobně větší výdaj.

Smluvní pokuty jsou neplatné

V novém občanském zákoníku jsou ujednání o smluvních pokutách v nájemních smlouvách zakázána. Pronajímatel tedy nemůže po svém nájemníkovi zaplacení takové pokuty za prodlení s platbou požadovat, i kdyby ji měli výslovně dohodnutou ve smlouvě. Takové ujednání, přestože jej obě strany svým podpisem odsouhlasili, je již od začátku roku 2014 neplatné.

Neplacení nájmu se, jak vidno, může docela prodražit. Majitele bytu rozhodně nepotěší a v konečném důsledku jeho nespokojenost nejspíše povede k hledání nového nájemníka. Pokud řešíte podobný problém a potřebujete svůj byt nabídnout novému nájemci, neváhejte využít náš inzertní portál. Inzerát si můžete podat zdarma.

Autor:

Komentáře (2)

1. Jaroslav krč | 28.3.2019 v 23.26

Mám nájemní smlouvu o pronájmu pozemku(vysílač a příjezdová cesta).Každý rok nezaplatí v termínu do 31.3.2019 i když to urguji .Fakturu jim vystavuji v předstihu,mám nárok na penále dle zákona.Děkuji za odpověď.

2. Mützi | 20.7.2019 v 19.58

Nájem pozemku nepatří mezi chráněné nájmy, výše uvedený článek se týká pouze nájmu bytu podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, §2235 a n. Vy jste uzavřel smlouvu o nájmu pozemku zřejmě podle §2201 a n., tam není vyšší sankce než pouhý úrok z prodlení vyloučena, ale je třeba, aby byla ve smlouvě uvedena (což asi není, podle toho, co píšete). Záleží na tom, jestli máte „z čeho brát“ (myšleno z nějakých zúčtovatelných záloh). Ale zřejmě ne, nájem je sjednán pevnou částkou, takže byste se musel o úrok z prodlení soudit. Stojí Vám to za to? Záleží na částce. Za každý den prodlení zaplatí dlužník podle sazby platné od 1.7.2019 z dlužné částky úrok 10% (2% + 8 procentních bodů) za každý den prodlení. Od 1.1.2019 do 30.6.2019 byla výše úroku z prodlení 1,75% + 8 procentních bodů = úrok 9,75% (Stanoví nařízení vlády 351/2013 Sb.). Kdyby Vám nájemce platil k poslednímu březnu (teoreticky) 10.000 ročně, tak za každý den prodlení zaplatí úrok 9,75%, t.j. denně částku rovnou 9,75% z 10 000,00 (975,00), podělenou 365 (počet kalendářních dnů) = za každý den prodlení vám náleží úrok 2,67 Kč…

(Poznámka: od 1.7.2019 byl zákonný úrok z prodlení zvýšen na 10%)

Pozemek jde pronajmout i jinak (propachtovat), ale to nebude Váš případ. Ovšem i zde platí, že vyšší než zákonný úrok, případně jiná sankce, musí být uvedeny ve smlouvě.

Komentovat: