Jak se bránit proti rozhodnutí Úřadu práce

10.5.2018

logo úřadu práceÚřad práce neslouží pouze jako zprostředkovatel vhodného zaměstnání pro uchazeče, kteří hledají volná místa na trhu práce. Evidence na ÚP je také jediná možnost, jak v nelehké době bez zaměstnání od státu získat alespoň základní prostředky k živobytí a zaplacené zdravotní pojištění. Jakékoliv rozhodnutí úřadu, které člověka o tyto jistoty připraví, tak může být pro mnoho lidí bolestivé.

ÚP se musí držet pravidel, podle kterých může vyřadit uchazeče z evidence nebo mu sebrat či snížit podporu v nezaměstnanosti. Samotní úředníci jsou ale taky jenom lidé. A lidé chybují. Jak je tedy možné se bránit v případech, kdy obdržíte rozhodnutí úřadu, které vás poškozuje a se kterým nesouhlasíte? Vaším prvním krokem by mělo být odvolání k nadřízenému orgánu.

Po oznámení rozhodnutí máte na podání odvolání 15 dní. Odvolání zasílejte doporučeně poštou na úřad práce, který rozhodnutí vydal. Můžete jej také odevzdat osobně na příslušném kontaktním pracovišti. V tom případě si nechte převzetí pro jistotu potvrdit. ÚP by měl do 15 dnů odvolání postoupit nadřízenému správnímu orgánu, kterým bude Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nadřízený orgán má pak dalších 15 dnů na jeho vyřízení.

Náležitosti odvolání proti rozhodnutí ÚP

Z odvolání musí být jasné, kdo jej podává. Je tedy nutné uvést jméno, příjmení a datum narození. Odvolání musí obsahovat také adresu, na kterou bude možné doručit rozhodnutí správního orgánu. Může jít o trvalé bydliště, faktické místo pobytu nebo i elektronickou adresu.

V odvolání musí být uvedeno, s kterým rozhodnutím úřadu nesouhlasíte, v čem vidíte rozpor s právními předpisy nebo prostě proč se domníváte, že rozhodnutí ÚP nebylo v pořádku. Mělo by z něj být patrné čeho se odvoláním domáháte. Pokud to v odvolání uvedeno nebude, má se za to, že se domáháte zrušení celého rozhodnutí.

Bohužel v těch nejdůležitějších případech, kdy rozhodnutí úřadu opravdu žadatele citelně zasáhne, nemá odvolání odkladný účinek. To znamená, že pokud obdržíte rozhodnutí o vyřazení z evidence, odebrání nebo snížení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, ani případné odvolání účinek takového rozhodnutí neoddálí. Dokud nadřízený orgán nerozhodne, budete prostě vyřazeni z evidence nebo přijdete o peníze.

Pokud s odvoláním neuspějete, nezbývá nic jiného než se o pomoc obrátit na soud. Existují případy, kdy soud rozhodnutí ÚP zrušil a nařídil MPSV sjednat nápravu. To znamená, že úředníci nejsou neomylní a i přes zamítnuté odvolání máte možnost se jejich rozhodnutí dále úspěšně bránit. O pomoc se můžete obrátit i na veřejného ochránce práv. Hlavní náplní práce ombudsmana by totiž měla být právě ochrana občanů před zvůlí úřadů a jejich nežádoucím jednáním.

Autor:

Komentovat: