Agenturní zaměstnávání: Možnost získat brigádu i stálou práci

agenturní zaměstnáváníPro studenty hledající přivýdělek i pro ostatní zájemce o brigády je oslovení agentury vhodnou možností, jak se krátkodobě uplatnit na trhu práce. A nemusí to platit jen pro zájemce o sezónní práce. Díky agenturnímu zaměstnávání můžete najít i stálé místo.

Agentura práce je akreditovaný zprostředkovatel s povolením Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto povolení se vydává poprvé na tři roky. Po uplynutí této doby může být vydáno na dobu neurčitou. Na stránkách MPSV najdete seznam agentur, které toto povolení získaly a tuto činnost vykonávají. Pokud na tomto seznamu agenturu nenajdete, raději se jí obloukem vyhněte.

Agenturní zaměstnávání

Kromě klasického vyhledávání vhodných uchazečů o zaměstnání pro firmy (nebo naopak vhodné firmy pro zájemce o práci) může agentura práce sama fungovat jako zaměstnavatel. Své zaměstnance pak dočasně přiděluje firmám, které o tuto službu mají zájem.

V takovém vztahu je tedy zaměstnavatelem agentura práce. S ní sepíšete pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Dohody o provedení práce se v tomto pracovněprávním vztahu ze zákona uzavírat nesmějí. Od typu uzavřené smlouvy se odvíjí i vaše práva a povinnosti zaměstnance (daně, dovolená, pojištění…).

Pracovní smlouvy se zpravidla uzavírají na dobu určitou. Agentura práce s vámi může pracovní smlouvu na dobu určitou prodloužit i více než třikrát za sebou. Agentury maji ze zákona výjimku a toto omezení se na ně nevztahuje. Ke stejné firmě ale smíte být přiděleni maximálně na jeden rok. Delší doba je možná pouze na vaši žádost.

Ačkoliv budete zaměstnancem agentury, vaši práci bude řídit pověřený pracovník firmy, ke které jste byli dočasně přiděleni. Mzdu vám ale bude vyplácet agentura. Stejně tak za vás bude odvádět daně a pojistné. Odměnu za zprostředkování práce si agentura vždy vybírá od firmy. Vy žádné poplatky neplatíte ani přímo, ani formou jakýchkoliv srážek ze mzdy.

Za svou práci máte nárok na stejnou mzdu a benefity jako mají kmenoví zaměstnanci firmy, ke které vás agentura poslala. Nemůže se tedy stát, že váš kolega na obdobné pozici bere více peněz nebo na rozdíl od vás dostává třeba stravenky. V takovém případě máte právo žádat u agentury nápravu. Aby se zamezilo nerovnému odměňování musí dohoda mezi agenturou a uživatelem obsahovat informace o pracovních a mzdových podmínkách kmenového zaměstnance na stejné pozici. Při nedodržování rovného odměňování pak hrozí finanční postih nejen agentuře, ale i firmě u které přes agenturu pracujete.

Od roku 2017 už není možné , aby agentury přiřazovaly zaměstnance do firem, ve kterých jsou zároveň kmenovými zaměstnanci nebo v nich už pracují jako zaměstnanci jiné agentury. Toto opatření má zamezit zneužívání agenturních zaměstnanců k neproplácené práci přes čas nebo účelovému snižování rozsahu práce pro jednoho zaměstnavatele, ze které se pak neodvádělo zdravotní a sociální pojištění.

Zvýšený zájem firem o tento typ pracovníků bývá například při nárazovém zvyšování výroby nebo o dovolených. Nejvíc příležitostí to tedy znamená pro lidi hledající brigádu nebo krátkodobé uplatnění. Existují ale i firmy, které používají agenturní zaměstnávání pro nábor nových kmenových zaměstnanců. Naberou X lidí od agentury a z nich si potom vyberou své budoucí zaměstnance. Zpravidla to platí pro dělnické profese a výrobní podniky.

Při hledání dočasné práce nebo stálého zaměstnání je dobré zkusit všechny možnosti. Kromě oslovení agentury práce si nezapomeňte prohlédnout i nabídky práce a nabídky brigád na našich stránkách.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *