Česká geodetická s.r.o.

Česká geodetická s.r.o.  nabízí-veškeré geodetické práce, vytyčení nebo ověření hranic pozemků, zaměření staveb, garáží, rodinných domů, hal, věcných břemen, obnova mezníků, zaměření inženýrských sítí, výškopisy a polohopisy pro stavební projekty, parcelace pozemků, ověření poloh plotů, stromů apod. při sousedských sporech, posudky v oboru geodezie pro soudy....

Kontakt:

Adresa: Česká geodetická s.r.o.
Švédská 4216/27
46602, Jablonec nad Nisou Ukázat na mapě

Telefon: work 604608467 E-mail: Web: ceskageodeticka.cz

Pobočky:

  • Česká geodetická s.r.o.
    Švédská 4216/27, 46602, Jablonec nad Nisou (sídlo)