Státní podpora bydlení? Hlavně sociální dávky a eko-rekonstrukce

Aktualizováno: 7.2.2019

Každý rok stát rozdá na různých dotacích, podporách a úvěrech na bydlení miliardy korun. Více než polovinu této částky tvoří sociální dávky (tzv. příspěvky a doplatky na bydlení). Víte, kdy můžete stát požádat o peníze na nájem, rekonstrukci nebo pořízení vlastního bydlení?

Příspěvky na bydlení

O příspěvek na bydlení může požádat každý vlastník nebo nájemce bytu, kterému nestačí na pokrytí nákladů na bydlení 30 % příjmů (v Praze 35 %) a zároveň je tato část příjmů nižší než státem stanovené průměrné náklady na bydlení.

Například pro člověka bydlícího samostatně v družstevním bytě jsou pro rok 2020 stanovené normativní náklady na bydlení 4.872 korun. Pokud 30 % příjmů takto bydlícího jedince přesáhne tuto částku, na žádnou dávku nedosáhne, i kdyby platil nájem 20.000. Celou tabulku se stanovenými náklady na bydlení pro byty nájemní, družstevní i byty v osobním vlastnictví, si můžete prohlédnout na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud obě tyto podmínky splňujete, můžete si o přídavek směle zažádat. Měli byste obdržet rozdíl mezi výší nájmu a zmiňovanými 30 % vašich příjmů.

Kromě příspěvku na bydlení existuje ještě sociální dávka zvaná doplatek na bydlení. Jedná se o doplatek do částky na živobytí (životního minima). Pokud vám po uhrazení nákladů na bydlení nezbývá ani životní minimum, máte nárok zažádat si právě o tento doplatek.

Dotace na rekonstrukce

S rekonstrukcí nebo výstavbou RD vám stát pomůže v případech, kdy prováděné úpravy vedou k úsporám ve spotřebě energií. Následující programy poskytují peníze, které musíte využít k předem danému účelu.

  • Nová zelená úsporám. Program zaměřený na úspory energií a obnovitelné zdroje pro majitele rodinných domů. Podpora je určená na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů. Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2021. Více informací najdete zde.
  • Kotlikové dotace. Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním  za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. O výzvy k podávání žádostí se starají jednotlivé kraje. Informace o tom, zda je program aktivní zrovna v tom vašem vám tedy podají na patřičném krajském úřadě. Případně můžete průběžně kontrolovat stránky příslušného kraje. Více informací o aktuálních kotlíkových dotacích najdete zde.
  • Další aktuální programy, u kterých lze žádat o dotace (podpora oprav olověných rozvodů vody, podpory související s živelnými pohromami apod.), najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Úvěry na rekonstrukce

Na rozdíl od výše uvedených podpor budete v následujících případech platit vše sami. Stát vám k tomu “jen” poskytne levné úvěry za zvýhodněných podmínek. Peníze mu tak budete muset vrátit

  • Program pro mladé. Půjčka 30 – 300 tisíc korun zrekonstrukcea zvýhodněných podmínek pro mladé lidi do 36 let, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství nebo pečují o dítě do 15 let. Více informací najdete zde.
  • Panel 2013+. Zvýhodněný úvěr na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Je poskytován až do výše 90 % výdajů a úroková sazba je jednotná pro všechny délky splácení (max. 30 let). Řídí se základní referenční sazbou EU pro ČR, momentálně ve výši 1,98 %. Více informací najdete zde.

Pořízení vlastního bydlení

Od roku 2016 začal stát opět podporovat pořízení bydlení formou výhodného úvěru pro lidi mladší 36 let, kteří mají v péči alespoň jedno dítě do šesti let věku. Od roku 2018 byl okruh žadatelů rozšířen a o půjčku mohou žádat mladí lidé do 36 let, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství nebo pečují o dítě do 15 let. Půjčku ve výši až 2.000.000,- Kč lze využít ke koupi nebo na výstavbu nového bydlení. Více informací o půjkách pro mladé najdete v našem starším článku.

Další formou podpory pořízení vlastního bydlení je příspěvek státu ke stavebnímu spoření. Příspěvek činí 10 % z uložené částky, maximálně ale 2 000 Kč ročně. Lidé, kteří splácejí hypoteční úvěr, mohou využít daňové zvýhodnění. Lze si odečíst až 300.000,- Kč z daňového základu za rok.

Pokud se chystáte k rekonstrukci, kupujete byt nebo vám nestačí peníze na nájem, náš stát vám milerád pomůže. Při splnění výše uváděných podmínek stačí požádat o podporu a možná se na vás usměje štěstí.

Autor:

Komentovat: