Státní podpora bydlení? Hlavně sociální dávky a eko-rekonstrukce

Každý rok stát rozdá na různých dotacích, podporách a úvěrech na bydlení miliardy korun. Více než polovinu této částky tvoří sociální dávky (tzv. příspěvky a doplatky na bydlení). Víte, kdy můžete stát požádat o peníze na nájem, rekonstrukci nebo pořízení vlastního bydlení?

Příspěvky na bydlení

O příspěvek na bydlení může požádat každý vlastník nebo nájemce bytu, kterému nestačí na pokrytí nákladů na bydlení 30 % příjmů a zároveň je tato část příjmů nižší než státem stanovené normativní náklady na bydlení. U nájemního bydlení záleží výše stanovených nákladů na velikosti obce. U družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví pak to, kde bydlíte, nerozhoduje.

Například pro člověka bydlícího samostatně v družstevním bytě jsou pro rok 2023 stanovené normativní náklady na bydlení 10.932 korun. Pokud 30 % příjmů takto bydlícího jedince přesáhne tuto částku, na žádnou dávku nedosáhne, i kdyby platil nájem 30.000. Celou tabulku se stanovenými náklady na bydlení pro byty nájemní, družstevní i byty v osobním vlastnictví, si můžete prohlédnout na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud obě tyto podmínky splňujete, můžete si o přídavek směle zažádat. Měli byste obdržet rozdíl mezi výší nájmu a zmiňovanými 30 % vašich příjmů.

Kromě příspěvku na bydlení existuje ještě sociální dávka zvaná doplatek na bydlení. Jedná se o doplatek do částky na živobytí (životního minima). Pokud vám po uhrazení nákladů na bydlení nezbývá ani životní minimum, máte nárok zažádat si právě o tento doplatek.

Dotace na rekonstrukce

S rekonstrukcí nebo výstavbou RD vám stát pomůže v případech, kdy prováděné úpravy vedou k úsporám ve spotřebě energií. Následující programy poskytují peníze, které musíte využít k předem danému účelu.

  • Nová zelená úsporám. Program zaměřený na úspory energií a obnovitelné zdroje pro majitele rodinných domů. Podpora je určená na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů, elektromobilitu a další. Příjem žádostí bude ukončen 30. 6. 2025. Více informací najdete zde.
  • Nová zelená úsporám light. Jedná se o státní dotaci ve výši až 150 tisíc korun na stavební úpravy bytů nebo rodinných domů vedoucí k úsporám energií. Tuto dotaci mohou využít důchodci a domácnosti s nižšími příjmy (pobírající dávky na bydlení), kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti. Více informací najdete zde.
  • Kotlikové dotace. Dotaci ve výši  až 95 % výdajů (s limitem 130 000) mohou získat nízkopříjmové domácnosti na výměnu kotlů na pevná paliva (které nesplňují požadované emisní normy) za nový plynový kondenzační kotel, elektrická nebo plynové tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Všichni ostatní mohou dosáhnout na příspěvek až do výše 50 % výdajů. O výzvy k podávání žádostí se starají jednotlivé kraje. Informace o tom, zda je program aktivní zrovna v tom vašem vám tedy podají na patřičném krajském úřadě. Případně můžete průběžně kontrolovat stránky příslušného kraje. Více informací o aktuálních kotlíkových dotacích najdete zde.
  • Další aktuální programy, u kterých lze žádat o dotace (podpora oprav olověných rozvodů vody, podpory související s živelnými pohromami apod.), najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Úvěry na rekonstrukce

Na rozdíl od výše uvedených podpor budete v následujících případech platit vše sami. Stát vám k tomu “jen” poskytne levné úvěry za zvýhodněných podmínek. Peníze mu tak budete muset vrátit

  • Panel 2013+. Zvýhodněný úvěr na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Je poskytován až do výše 90 % výdajů a úroková sazba je jednotná pro všechny délky splácení (max. 30 let). Řídí se základní referenční sazbou EU pro ČR, momentálně ve výši 1,98 %. Více informací najdete zde.

Pořízení vlastního bydlení

V roce 2022 skončil program, díky kterému si mohli mladší lidé zažádat u státu o výhodnější půjčky na pořízení bydlení a stát prozatím tyto půjčky dále neposkytuje.

Další formou podpory pořízení vlastního bydlení je příspěvek státu ke stavebnímu spoření. Příspěvek činí 10 % z uložené částky, maximálně ale 2 000 Kč ročně. Lidé, kteří splácejí hypoteční úvěr, mohou využít daňové zvýhodnění. Lze si odečíst až 300.000,- Kč z daňového základu za rok.

Pokud se chystáte k rekonstrukci, kupujete byt nebo vám nestačí peníze na nájem, náš stát vám milerád pomůže. Při splnění výše uváděných podmínek stačí požádat o podporu a možná se na vás usměje štěstí.


Komentáře

  • Jaroslav Knápek

    říká:

    Dobrý den, prosím o informaci ohledně možnosti získání příspěvku na bydlení a rekonstrukci.Bydlim ve vlastním bytě spolu s paní z Ukrajiny a její dcerou, které je 5 let.Provadime rekonstrukci bytu asi dva a půl měsíce a nestačí nám příjem.. Já jsem nyní bez práce, pobírám rentu asi 8000 Kč plus 6000kc za poskytnutí bydlení.Pani s dítětem 8000kc , ale nepravidelně.Prosim o informaci, jaká je možnost získat od státu peníze.Kromne jiného jsme měnili okna kvůli úspoře energie máme starý plynový kotel.Naklady jsou vysoké a nezbývá nám na potřebu…potraviny,platby na energii a ostatní.Energie stojí také více s ohledem na provádění rekonstrukce.Dekuji za informace. Hezký den Knápek Jaroslav

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *