Nemovitosti a daně: Víte, co musí státu odvést prodávající a co nabyvatel?

V České republice máme povinnost platit daň prakticky ze všeho. Prodej, koupě ani samotné vlastnictví nemovitosti nejsou výjimkou. Podívejme se, s jakými příspěvky do státní pokladny je třeba v těchto případech počítat.

Daně placené nabyvatelem

Daň z převodu/nabytí nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti byla nejdříve  na konci roku 2016 nahrazená daní z nabytí nemovitosti. Posledními poplatníky byly nabyvatelé, kteří se vešli do obvyklé lhůty pro podání daňového přiznání z nabytí nemovitosti v termínu před 31. březnem 2020. Od roku 2021 už daň z nabytí nemusí platit nikdo.

Daň z nemovitosti

Kupujícímu vzniká povinnost platit každý rok daň z nemovitosti. Přiznání se podává pouze jednou, a to nejpozději do 31. 1. roku následujícího po koupi nemovitosti. V dalších letech už se přiznání k dani podávat nemusí. Výjimkou jsou případy, kdy u nemovitosti došlo ke změně, která by mohla mít vliv na výpočet daně. Vzhledem k tomu, že daň z nemovitostí se počítá z její plochy, bude se jednat například o přístavbu rodinného domu.

Sazby daně se liší podle typu nemovitosti a do výpočtu ještě vstupují koeficienty obcí, ve kterých se nemovitost nachází. Pokud chcete mít představu, kolik budete za kupovanou nemovitost ročně odvádět státu na dani, můžete použít jednu z mnoha online kalkulaček, které najdete na internetu. Například tuto.

Daně placené prodávajícím

Daň z příjmu

Příjem z prodeje nemovitosti je prodávající povinen zahrnout do daňového přiznání. V tom může samozřejmě uvést (a snížit si tak základ daně) i výdaje spojené s nabytím a prodejem nemovitosti. V praxi by tedy měl prodávající zaplatit daň pouze z rozdílu mezi kupní a prodejní cenou sníženou o náklady, které mu při prodeji vznikly.

Prodávající je od daně z příjmu osvobozen v následujících případech:

 • vlastnil nemovitost minimálně deset let,
 • vlastnil nemovitost kratší dobu, ale minimálně dva roky před prodejem ji používal k trvalému bydlení,
 • nesplňuje ani jednu z předchozích podmínek, ale peníze nabyté z prodeje nemovitosti použije k uspokojení bytové potřeby, a to nejpozději do konce následujícího roku,
 • nesplňuje ani jednu z předchozích podmínek, ale odpovídající částku vynaložil k uspokojení bytové potřeby nejpozději v roce předcházejícím.

Prodáváte nemovitost? Podejte si inzerát zdarma a nabídněte ji i našim uživatelům. Pokud naopak nemovitost sháníte, prohlédněte si nabídky z naší inzerce nemovitostí.


Komentáře 4

 • eva

  říká:

  Co to znamená -/ peníze nabyté z prodeje nemovitosti použije k uspokojení bytové potřeby / – za peníze z chaty kterou jsem vlastnila 1 rok musím si jako koupit dům nebo byt a mít tam trvalé bydliště. Nebo třeba chatu a mít tam trvalý pobyt.
  Nevim.

 • marek

  říká:

  Pokud se s prodávajícím domluvím na slevě – může být forma slevy že zaplatí daň místo mě? nebo právně to není možné?

 • Adam

  říká:

  Záleží na tom, zda nemovitost byla zahrnuta v obchodním majetku. Nevím v jakém režimu jste platila daň z příjmu, ale pokud jste nevedla účetnictví (daňovou evidenci), měla byste být od daně osvobozena.

 • Milena

  říká:

  Jak je to u nemovitosti, která je vlastněna na rodné číslo, nejsem „IČAŘ“ a vlastním ji déle než 5 let, ALE nemovitost je nájemní dům – tedy výnosová.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *