Nemovitosti a daně: Víte, co musí státu odvést prodávající a co nabyvatel?

Aktualizováno: 5.4.2018 ,

V České republice máme povinnost platit daň prakticky ze všeho. Prodej, koupě ani samotné vlastnictví nemovitosti nejsou výjimkou. Podívejme se, s jakými příspěvky do státní pokladny je třeba v těchto případech počítat.

Daně placené nabyvatelem

Daň z nabytí nemovitosti

Poplatníkem daně z nabytí nemovitosti je od konce roku 2016 výhradně kupující. Sazba daně činí 4 %. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti je nutné podat příslušnému finančnímu úřadu nejpozději tři měsíce od konce měsíce ve kterém došlo k převodu.

Základ pro výpočet daně tvoří skutečná prodejní cena nemovitosti nebo cena určená znaleckým posudkem, případně tzv. směrná hodnota, kterou může pro výpočet daně stanovit samotný finanční úřad. Ať už se rozhodnete pro využití služeb znalce nebo finančního úřadu, vždy platí, že pro výpočet daně se použije vyšší z obou částek. To znamená, že pokud je prodejní cena vyšší než odhad nebo směrná hodnota, použije se ona a naopak.

Více informací o využití směrné hodnoty místo znaleckého posudku pro výpočet daně z nabytí si můžete přečíst v našem článku: Přiznání k dani z nabytí nemovitosti jde i bez znaleckého posudku. Víte, co je směrná hodnota?

Daň z nemovitosti

Kupujícímu vzniká povinnost platit každý rok daň z nemovitosti. Přiznání se podává pouze jednou, a to nejpozději do 31. 1. roku následujícího po koupi nemovitosti. V dalších letech už se přiznání k dani podávat nemusí. Výjimkou jsou případy, kdy u nemovitosti došlo ke změně, která by mohla mít vliv na výpočet daně. Vzhledem k tomu, že daň z nemovitostí se počítá z její plochy, bude se jednat například o přístavbu rodinného domu.

Sazby daně se liší podle typu nemovitosti a do výpočtu ještě vstupují koeficienty obcí, ve kterých se nemovitost nachází. Pokud chcete mít představu, kolik budete za kupovanou nemovitost ročně odvádět státu na dani, můžete použít jednu z mnoha online kalkulaček, které najdete na internetu. Například tuto.

Daně placené prodávajícím

Daň z příjmu

Příjem z prodeje nemovitosti je prodávající povinen zahrnout do daňového přiznání. V tom může samozřejmě uvést (a snížit si tak základ daně) i výdaje spojené s nabytím a prodejem nemovitosti. V praxi by tedy měl prodávající zaplatit daň pouze z rozdílu mezi kupní a prodejní cenou sníženou o náklady, které mu při prodeji vznikly.

Prodávající je od daně z příjmu osvobozen v následujících případech:

  • vlastnil nemovitost minimálně pět let,
  • vlastnil nemovitost kratší dobu, ale minimálně dva roky před prodejem ji používal k trvalému bydlení,
  • nesplňuje ani jednu z předchozích podmínek, ale peníze nabyté z prodeje nemovitosti použije k uspokojení bytové potřeby, a to nejpozději do konce následujícího roku,
  • nesplňuje ani jednu z předchozích podmínek, ale odpovídající částku vynaložil k uspokojení bytové potřeby nejpozději v roce předcházejícím.

Prodáváte nemovitost? Podejte si inzerát zdarma a nabídněte ji i našim uživatelům. Pokud naopak nemovitost sháníte, prohlédněte si nabídky z naší inzerce nemovitostí.

Autor:

Komentáře (2)

1. Milena | 26.4.2018 v 17.18

Jak je to u nemovitosti, která je vlastněna na rodné číslo, nejsem „IČAŘ“ a vlastním ji déle než 5 let, ALE nemovitost je nájemní dům – tedy výnosová.

2. Adam | 27.4.2018 v 7.11

Záleží na tom, zda nemovitost byla zahrnuta v obchodním majetku. Nevím v jakém režimu jste platila daň z příjmu, ale pokud jste nevedla účetnictví (daňovou evidenci), měla byste být od daně osvobozena.

Komentovat: