Povinné ručení je pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Pokud má majitel vozidla uzavřeno povinné ručení, je pojištěna jeho odpovědnost za škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob. Zahrnuty jsou tedy škody, které řidič svým vozidlem způsobí, kromě těch, které vzniknou jemu samotnému.

Kdo musí mít povinné ručení uzavřeno

Ze zákona má povinnost uzavřít povinné ručení každý majitel vozidla s platnou registrační značkou a nebo technickým průkazem. Za nedodržení této povinnosti jsou zákonem stanoveny velmi přísné sankce. Pokuty za provoz vozidla bez platného povinného ručení mohou narůst až do výše 40 tisíc korun a při policejní kontrole můžete za nepředložení zelené karty zaplatit až 3000 korun. Kromě toho od roku 2018 mají všichni majitelé nepojištěných registrovaných vozidel povinnost přispívat do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, která tyto příspěvky může vymáhat zpětně.

Co je povinným ručením pojištěno

Po dopravní nehodě má pojištěný nárok, aby za něj pojišťovna uhradila poškozenému způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví, usmrcením nebo poškozením majetku. Z povinného ručení je dále hrazen i případný ušlý zisk nebo náklady na právní zastoupení poškozeného.

Výše pojišťovnou hrazené škody závisí na sjednaném limitu pojistného plnění. Nejnižší zákonem povolené pojištění počítá s 35 miliony na vzniklou věcnou škodu a 35 miliony na škody na zdraví a usmrcení. Limit na věcné škody se vztahuje na celkovou škodu bez ohledu na počet poškozených, zatímco při újmě na zdraví nebo usmrcení je částka 35 milionu limitem na každého poškozeného zvlášť.

Pokud bude vzniklá škoda vyšší než sjednaný limit pojistného plnění, případný doplatek by pak mohl být vymáhán po viníkovi nehody. Při sjednávání povinného ručení proto prakticky všechny pojišťovny umožňují tyto limity navýšit. Samozřejmě je u domluveného vyššího pojistného plnění potřeba počítat s vyšší částkou za samotnou pojistku.

Aktuální nabídka vozů

Cena povinného ručení

Cena povinného ručení se určuje individuálně a může se u jednotlivých pojišťoven značně lišit. Kromě výše zmíněného limitu pojistného plnění do výpočtu ceny povinného ručení vstupují i další parametry, které počítají s údaji o vozidle i jeho vlastníkovi.

U vozidel bude pojišťovny zajímat zejména druh vozidla a rok výroby, objem a výkon motoru nebo způsob využití vozidla. Z údajů o vlastníkovi budou mít na výši pojistného vliv zejména bydliště, věk, zaměstnání a bonusy za provoz vozidla bez nehody.

U všech výše zmíněných parametrů posuzují pojišťovny míru rizika způsobení nehody. Za rizikovější, a tedy s dražším pojistným, považují mladší řidiče, provoz ve větších městech, starší automobily nebo větší objem a výkon motoru. Přihlíží se i ke způsobu využití vozidla. Auto určené pro běžný provoz bude mít levnější povinné ručení než vozidlo používané k podnikání. Výrazný vliv na cenu mají také bonusy za bezeškodní průběh. Kdo dlouhodobě vlastní vinou nebourá, platí méně.

Kdy pojistit kupované auto

Při koupi vozidla na nic nečekejte. Majitelem vozidla se totiž stáváte již v okamžiku podpisu kupní smlouvy, nikoliv až zápisem změny vlastníka do registru motorových vozidel. Původní majitel nebude mít zájem udržovat svou pojistku déle, než je nezbytně nutné. Těžko taky po něm můžete chtít, aby ručil za provoz vozidla, které už mu nepatří. Staré povinné ručení tak většinou zanikne ke dni podpisu kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku neběží žádná „ochranná lhůta“.

Nové pojištění odpovědnosti si tedy sjednejte nejlépe hned ke dni podpisu kupní smlouvy o prodeji vozidla. Za provoz vozidla bez platného povinného ručení totiž hrozí finanční postih. Bez povinného ručení navíc úřady vozidlo na nového majitele nepřepíší.

Kde sjednat nejvýhodnější povinné ručení

Každý z nás samozřejmě chce uzavřít dobrou pojistku za co nejnižší cenu. S parametry pojištěného vozidla a jeho majitele prakticky nic udělat nelze, takže kromě volby vhodných limitů pojistného plnění zbývá už jen zvolit nejvýhodnější pojišťovnu. V těchto případech se vyplatí využít služeb vhodného zprostředkovatele, který má s pojišťovnami často vyjednané exkluzivní výhody na slevách a bonusech, na které jednotlivec sám nedosáhne.