Naše služby 
 • - posouzení tržní ceny nemovitosti
 • - posouzení předložených podkladů, kontrola, prověření právních vad
 • - prohlídka nemovitosti, zajištění fotodokumentace, zpracování půdorysu
 • - zpracování nabídky pro inzerci, příprava marketingové strategie, online propagace
 • - zajištění inzertní plachty a její umístění na nemovitost
 • - zajištění Průkazu energetické náročnosti budovy (zákonná povinnost prodávajícího)
 • - prohlídky nemovitosti se zájemci vč. vyhotovení "Protokolu o prohlídce" za účelem evidence poptávek
 • - pravidelné informování o průběhu prodeje
 • - zajištění uzavření rezervační smlouvy, zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy
 • - vyhotovení návrhu kupní smlouvy a souvisejících dokumentů a vyjednávání o její konečné podobě s kupujícím
 • - asistence při uzavírání kupní smlouvy a úhrada nákladů na ověření podpisů na listinách
 • - zajištění úschovy finančních prostředků, úschova listin
 • - podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, úhrada správního poplatku, zajištění aktuálního     výpisu z     katastru
 • - vyhotovení předávacího protokolu a asistence při předání nemovitosti kupujícímu
 • - zajištění nebo asistence při převodu energií a služeb souvisejících s užíváním nemovitosti

Kontakt

RK ATOM


Ostrava - Poruba

Ukázat na mapě

Naše aktuální nabídka

Inzeráty uživatele z: